SATIŞ SONRASI HİZMET

 1 - Apartman ve site yönetimi hizmetleri; 

 • Apartman ve site yönetiminin kurulması ve işletilmesi. 
 • Apartman ve site hizmetlerinin yürütülmesi, korunup kollanması, güvenliği ve düzeninin sağlanması.
2 - Kiralama Hizmetleri;
 • Kiralanacak dairelerin kiraya verilmesi ve bu daireler için kira kontratlarının düzenlenmesi.
 • Kiraların kiracılardan toplanarak ev sahiplerine ulaştırılması.
 • Kiralanan dairelerin korunup kollanması. 
 • Kiraya verilen dairelerde, kiracının oturma süreleri izlenerek daireyi boşaltması halinde bu dairelerin tekrar kiraya verilmesinin sağlanması.
 • Kiracıların muhtarlık ve güvenlik kuvvetlerine bildirimlerinin yapılması.
  • Hatalı imalat ve uygulamadan kaynaklanan şikâyetlerin garanti kapsamında en kısa sürede giderilmesi.
  • Kullanım sonucu oluşan müşteri şikâyetlerinin uygun süre ve maliyet ile giderilebilmesi amacı ile teknik desteğin sağlanması.
3 - Müşteri şikayetlerinin giderilmesi;
 • Hatalı imalat ve uygulamadan kaynaklanan şikâyetlerin garanti kapsamında en kısa sürede giderilmesi.
 • Kullanım sonucu oluşan müşteri şikâyetlerinin uygun süre ve maliyet ile giderilebilmesi amacı ile teknik desteğin sağlanması.